Enemmän tilaa keskittyä suunnittelussa

Jotta olisi enemmän tilaa keskittyä suunnitelman tärkeimpiin osiin – päivämääriin, tilaan, ohjausdokumentteihin ja linkkeihin tapauksiin tai muihin aktiviteetteihin – olemme poistaneet joitakin sarakkeita suunnittelun Gantt-näkymästä. Poistetut sarakkeet ovat edelleen saatavilla toisilla välilehdillä eikä mitään tietoja tai toiminnallisuuksia ole poistettu. Näin saadaan lisää tilaa itse Gantt-kaaviolle ja pysytään paremmin fokuksessa suunnittelumoduulin eri osioissa.

image-png-Feb-08-2021-09-23-41-28-AM