Kommentit dokumenttiruudussa

Webforum on työkalu jäsenneltyyn yhteistyöhön. Yksi tapa pitää keskustelu dokumentin ympärillä jäsenneltynä on pitää kommentit ohjelmistossa sähköpostin sijaan. Tässä päivityksessä teemme kommentit näkyvämmiksi lisäämällä ne dokumenttiruutuun. Tulevissa versioissa on mahdollista käyttää mainintaa @-merkillä tiedottaaksesi käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä kommentistasi.

image-png-Aug-26-2021-10-58-25-54-AM