Päivitetty ulkoasu dokumenteille

Jotta värilliset kansioikonit näkyisivät ja erottuisivat paremmin, päädyimme ikonien osalta tasaisempaan muotoon. Tyhjissä kansioissa näkyvät vain kansion ulkoreunat. Päivitimme myös muita ikoneita dokumenteissa, jotta ne olisivat linjassa uusien kansioikoneiden kanssa. Erityisesti dokumenttikokoelmien, mallikansioiden, dokumenttikorien ja roskakorin ikonit on päivitetty navigointipuun yhtenäisen linjan varmistamiseksi.

Päivitimme myös pienoiskuvakenäkymän, jotta kaikki rivit ovat yhtä korkeita ja näin silmälle helpompia lukea.