Toimintojen yksinkertaistamisia

Poistamme eri kenttiä käyttäjäkohtaisista tiedoista niiltä käyttäjiltä, joilla ei ole näihin kenttiin merkitty tietoja. Tämä projekti on jatkuvasti käynnissä ja tarkoituksena on yksinkertaistaa käyttäjän lisäämisen prosessia sekä vähentää tarpeettoman tiedon keräämistä GDPR-säädösten mukaisesti.

Käänteentekevä muutos – Uskomme, että projekti on työskentelyalue projektin jäsenille eikä siihen tulisi lisätä tehtäviä tai työtä, joka ei kuulu projektin jäsenille. Siksi poistimme asetuksen, joka mahdollisti projektiresurssin luomisen tapaukselle. Jatkossa tapausten vastuuttaminen on mahdollista ainoastaan projektin jäsenille (sekä tapausten vastuuttamisen ryhmille).