Ännu säkrare dokumenthantering

Säkerhet är otroligt viktigt för oss och för våra kunder! Men medan vi fokuserar på det vi kan göra i form av lagring, back-upper, kryptering, behörigheter etc så är den största risken för förlust av data fortfarande den enskilda användaren*. Versionshantering av dokument säkerställer att enkla misstag inte leder till irreversibel förlust av information. Därför versionshanterar vi nu alla dokument i Webforum. På det sättet kan du känna dig trygg i att den nuvarande versionen alltid finns kvar när du eller dina kollegor gör ändringar. 

Skärmavbild 2018-11-23 kl. 17.35.12

*Microsoft säger att den vanligaste anledningen till förlorad data i SharePoint Online är ändringar som inte kunnat återställas. De hindrar nu dataförlust på detta sätt genom att införa obligatorisk versionshantering av dokument. Så nu kommer oönskade ändringar kunna återställas och det täcker även vissa andra återställningsscenarios.” https://www.business-agility.com/microsoft-is-rolling-out-mandatory-versioning/