Ökad kvalitet i processer och hjälp projekten komma igång

Genom att sätta upp fördefinierade strukturer och arbetsprocesser i mallprojekt kan du hjälpa projekten komma igång och garantera att alla jobbar enligt de processer ni etablerat. Du kan t ex sätta upp en mappstruktur med fördefinierade roller och behörighet. Du kan också skapa upp de ärendelistor som motsvarar era viktigaste strukturerade arbetsprocesser som fråga/svar eller avvikelsehantering. I dessa ärendelistor kan du nu inkludera de ärenden som behöver finnas på plats från början. Du kan till exempel skapa en checklista för projektledaren att gå igenom innan projektet dras igång med de viktigaste punkterna så att ingen glöms bort. Skapa projektet som du vill att det ska se ut och gå sedan till Inställningar i Admin i projektet och markera projektet som mall. Nu kan projektet användas som mall vid skapandet av nya projekt. Dokument, Mallar, Behörighet, Projektgrupper, Planaktiviteter, Faser, Beslutspunkter, Ärendelistor med ärenden kopieras till det nya projektet från mallprojektet.