Öppen kommunikation skapar effektiva projekt

Effektivt samarbete kräver tydlig och öppen kommunikation. En stor del av slöseri med tid och pengar kommer ur kommunikationsmissar och att alla parter inte fått rätt information i tid. På projektets startsida finns ett konversationsflöde där alla inblandade projektmedlemmar kan ställa frågor, få svar och enkelt ta del av den kommunikation som redan finns i projektet. Här kan man använda @ för att nämna andra projektmedlemmar eller –grupper som får notifiering via e-post om inlägget.