Använd färg för att skapa tydlighet och struktur

I novemberreleasen introducerade vi möjligheten att färglägga mappar. använd möjligheten för att göra det lättare att förstå strukturen. Du skulle t ex kunna använda en avvikande färg för alla mappar som innehåller ritningar för att göra dessa lättare att hitta. Färgen för en mapp sätts i dess egenskaper och du kan färglägga en hel gren i ditt dokumentträd genom att sätta färgen för den översta mappen och sedan välja att den appliceras på alla undermappar. 

Nya mappar skapas som standard med samma färg som den mapp de skapas i.