Använd mallar för ökad kvalitet

Att hitta den rätta balansen mellan struktur och kreativitet verkar vara ett ämne som alltid är lika aktuellt - oavsett om vi pratar om barnuppfostran eller projektarbete. För lite struktur skapar kaos, oförutsägbarhet och slöseri genom att uppfinna hjulet om och om igen utan att lära av våra misstag. För mycket struktur förminskar människors inneboende lust att bidra och skapa något nytt och bättre. Att använda sig av mallar för dokument, projekt och processer kan vara ett balanserat sätt att ge stöd och struktur och på ett enkelt sätt se till att kvaliteten upprätthålls. Mallarna kan sedan uppdateras vartefter vi förbättrar våra processer och rutiner.  Nu gör vi det möjligt att lägga till nya och ta bort gamla dokumentmallar från samma ställe där de används (skapa nytt dokument från mall i Dokument). Enbart användare som är administratörer på Dokument ser de nya funktionerna. Knappen "hantera mallar" tar dig till dokumentmallsmappen för ytterligare möjlighet att hantera era mallar.

Skärmavbild 2019-03-18 kl. 16.15.27