Bättre dokumentleveranser

Det finns många olika sätt att leverera stora volymer filer till Webforum: Ladda upp en zipfil och extrahera den, dra och släpp, importera dokument och metadata via importfunktionen eller använd vårt öppna api. Vi har förbättrat funktionaliteten i vissa av dessa:

  • Ingen 250-teckens gräns i zippfilens sökvägar. Många av våra kunder kommer glädjas åt att det nu blir enklare att ladda upp en zipfil som innehåller en hel struktur från t ex iBinder eller Projectplace. Hittills har vi varit hindrade av den tekniska begränsningen på ca 250 tecken. Vi har nu hittat ett sätt att komma runt denna vilket betyder att även filer med längre sökvägar kommer kunna extraheras till Webforum.
  • Administratörer kan importera filer även om dessa är låsta i Webforum. För att underlätta importen av filer kan administratörer nu välja att importera och ersätta filer även om dessa är låsta på Webforum. Innan importen slutförs kommer du få en varning om låsta filer men du kommer som admin kunna välja att ignorera denna och importera i alla fall.