Bestäm vem som ska kunna använda dokumentmallar

Dokumentmallar används när man skapar nya dokument i projekt eller i webbarbetsplatsens dokumentarkiv. Mallarna gör det enkelt att dela information mellan projekt och att standardisera er dokumentation. En administratör lägger in dokument som används som mallar i den blå mallmappen som finns i varje projekt, eller i det projektövergripande dokumentarkiet på webbarbetsplatsnivå. Om man har många mallar kan det också vara lämpligt att strukturera dem i mappar.

Mallar är användbara men vissa kanske innehåller information som inte bör spridas externt. Därför inför vi nu behörighetsstyrning för vilka grupper som har rätt att använda mallarna för att skapa nya dokument (och se mallarna). Nu krävs att gruppen har minst behörighet "läs" på mallmappen för att kunna se och använda mallarna som ligger i den. Som standard har alla användare läsbehörighet på mallmapparna och kan därigenom skapa nya dokument baserade på mallarna.  

Så här använder du dokumentmallar:

Screenshot 2020-05-04 at 15.30.47

Du kan välja mellan mallar i de mallmappar där du har läs. Administratörer hittar också länkar för att hantera mallar. 

Screenshot 2020-05-04 at 15.36.09

Behörigheten sätts på mallmappen eller eventuella undermappar till den i dokumentträdet. Behörighet läs krävs för att kunna se och använda dokumentmallar.

Screenshot 2020-05-04 at 15.40.52