Dokumentmallar med metadata

Standardisering av processer är ett nyckelkoncept inom Lean eftersom standardisering gör det lätt att se och effektivisera processen. Mallar kan vara ett sätt att säkerställa att alla jobbar på samma sätt. Vår funktion för dokumentmallar blir nu ännu bättre genom att också den metadata som satts på mallen också sätts på de skapade dokumenten. Det betyder att relevant metadata kopieras från mallen till det skapade dokumentet (tex fas, fastighetsbeteckning, etc). Dokumentmallar finns både för det individuella projektet och som gemensamma mallar som kan användas i alla projekt på webbarbetsplatsen. Klicka på knappen "Lägg till..." i fliken Dokument för att skapa ett dokument från mall.