Enklare att hitta projektdokument

Vi har ganska länge fått återkopplingen att det är svårt att skilja på vilka mappar som hör till projekt i den övergripande dokumentstrukturen. Den du kommer till om du klickar på Screenshot 2019-12-10 at 21.27.34 och väljer dokument. Här hittar du alla dokument du har tillgång till oavsett projekt. Nu gör vi både strukturen och framdriften tydligare och dessutom göra det enklare att hitta dokument som hör till ett specifikt projekt i den övergripande strukturen. Vi gör detta genom att flytta alla projektmappar till en ny nod "projekt". Om er webbarbetsplats använder projektstatus så kommer projektmapparna också sorteras efter status.  

Förändringen betyder att om du är van att hitta dina dokument genom att gå till den övergripande dokumentstrukturen kan vissa av dina mappar nu ligga under projektnoden. Länkar kommer fungera som vanligt och det är ingen skillnad i hur dokumenten visas i projekten. Här nedan ett exempel på hur det kan se ut efter förändringen i den övergripande dokumentstrukturen - först visas den projektövergripande dokumentationen och sen projektnoden med dokumentmappen för varje projekt sorterat under projektets status: 

Skärmavbild 2021-03-28 kl. 22.37.55