Förenklad dokumentuppladdning och andra förbättringar i Augusti

Dokumentuppladdningar sker hela tiden i Webforum och att göra dem friktionsfria är ett utmärkt sätt att få våra användare att spendera mindre tid på att klicka och mer tid på att arbeta (eller fritid).

Därför har vi förenklat dokumentuppladdningsfönstret och introducerat en kryssruta för att lägga till metadata. Om du inte lägger till metadata vid uppladdningsögonblicket är det bara att lämna det avmarkerat.

 

Om du vill lägga till metadata, markera rutan och du kan lägga till attributen på nästa skärm. Attribut kan tillämpas på alla dokument i ladda upp på en gång genom att klicka på länken "applicera på alla dokument".

Bättre mobilvyer för uppgifter och medlemmar
Vi har lagt till mer information i små listvyer i uppgifterna och medlemsmodulerna. Detta kommer att ge användare som loggar in på sina mobiler eller använder Webforum i små fönster på sin dator mer information på ett ögonblick.

Uppdatera beskrivningen för alla dokument i ett svep
När du levererar en stor mängd dokument är det vanligtvis bra att kunna uppdatera alla attribut på en gång. Du kan nu även uppdatera beskrivningen för alla dokument när du laddar upp dem eller genom "massuppdatering" i verktygsfältet i Dokument.