Enklare, renare, säkrare

Jag repeterar ofta att säkerhet och kontroll huvudsakligen handlar om att göra det enkelt att göra rätt. Därför jobbar vi på att göra systemet enklare och säkrare. Här är några av de senaste förenklingarna:

  • Vi har gjort det möjligt att ta bort "Se" som behörighet på er webbarbetsplats. Vi rekommenderar att ni slår av den om det inte är så att ni behöver det som specifik behörighet för att göra det enklare och minska risken för felaktigt uppsatt behörighet. "Se" skiljer sig från "Läs" genom att man inte får ladda ner eller skriva ut ett dokument som man har "Se" på. I de allra flesta fall är "Läs" den normala behörigheten för en användargrupp som enbart ska konsumera informationen i ett dokument och inte har rätt att ändra i det.
  • Vi tar också bort "Min vy" som är en landningssida i din profil. Du kan rapportera på planaktiviteter du ansvarar för i Plan-fliken på varje projekt.