Felsökning av Webforum plugin

En av de vanligaste typerna av frågor som vi får till oss på Webforum-supporten är olika problem som kan uppstå vid installation av vårt tilläggsprogram för dokumenthantering – Webforum plugin. Problem vid installation av tillägg kan bero på en mängd olika saker men oftast är det något som går att lösa relativt enkelt. Här kommer en lista med de vanligaste bekymren och hur de avhjälps. Först några allmänna och vanliga frågor om tilläggsprogrammet.

Kan jag installera Webforums plugin trots att jag inte är administratör på min dator?
Ja, tillägget kräver inte att man är administratör.

Vilka webbläsare finns tillägget för?
Microsoft Edge och Google Chrome på Windows

Varför ska jag använda tillägget?
Tillägget förenklar dokumenthanteingen i Webforum på två sätt:
1. Det gör det möjligt att enkelt redigera dokument som är lagrade i Webforum utan att behöva ladda ner dem på datorn.
2. Med tillägget kan du dra och släppa filer och mappstrukturer till Webforum från skrivbordet.

Måste jag installera tillägget?
Nej, det går väldigt bra att använda produkten utan tillägg även om det gör vissa saker enklare (som att t.ex. redigera dokument). För just dokumentredigering finns också en möjlighet att använda Office Online för att redigera dokument direkt i webbläsaren (licens för Office 365 krävs). Det går naturligtvis också bra att ladda ner filen till din lokala dator, göra de ändringar du behöver där och sedan ersätta dokumentet med det redigerade från din dator.

Var lagras tilläggets filer på min dator?
Applikationsfiler: %AppData%\..\Local\Programs\Webforum\Plugin
Loggfiler: %AppData%\..\LocalLow\Webforum
Nedladdade dokument: %AppData%\..\Local\Webforum\Plugin\Documents


Generella felsökningstips
Fel som uppstår är ofta webbläsarspecifika. Några av tipsen nedan gäller därför bara Edge, Chrome eller Internet Explorer. Vilken webbläsare problemet avser nämns i så fall i rubriken.

Under installation så ber installationsprogrammet mig att avsluta Edge, Internet Explorer eller Chrome men jag har redan stängt dem.
Ibland ligger webbläsarfönster kvar och kör i bakgrunden utan att applikationen är synlig. Starta aktivitetshanteraren på din dator och titta efter edge.exe, iexplore.exe eller chrome.exe under fliken Detaljer. Avsluta dessa om de finns i listan.

När jag försöker uppdatera Webforums plugin så frågar installationsprogrammet efter sökvägen till webforumplugin.msi.
Detta beror på att installationsfilen för den föregående versionen av pluginet inte längre finns kvar på datorn eller är oåtkomlig för installationsprogrammet. Den krävs för att avinstallera den tidigare versionen. Du kan istället använda följande program från Microsoft för att rensa bort den gamla versionen.

https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/windows-fix-problems-that-block-programs-being-installed-or-removed

Efter att du kört det och avinstallerat den gamla versionen så bör det gå att installera tillägget som vanligt.

Jag har installerat tillägget för Edge eller Chrome utan fel men när jag går in i Webforum uppmanas jag att installera pluginet igen. När jag gör installationen på nytt så får jag reparera-alternativet i installationen men det hjälper inte.
Det här beror oftast på att webbläsartillägget inte godkänts och aktiverats och därför antingen ligger inaktivt (kontrollera under tillägg) eller inte ens har blivit installerat. Båda dessa fel avhjälps genom att gå till respektive länk och lägga till tillägget.

För Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/webforum-chrome-extension/khncbnfpklljdaldncpankhckoanaaah

För Edge https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/elmcjnickhicbbjjablnahbdbkikemdg

Jag har antivirusprogrammet Webroot och även fast jag installerat tillägget så listas det inte i listan över tillägg i min Internet Explorer.
Vissa versioner av Webroot blockerar Webforums plugin. Lägg därför in ett undantag för vårt tillägg i Webroot.

Webforums plugin finns listat under Alla tillägg i Internet Explorer men tjänsten känner ändå inte av att det är installerat.
Det kan bero på att tillägget inte godkänts att köra efter installationen. Klicka på Webforum Plugin i tilläggslistan och sedan Mer information-länken. I dialogen som öppnas finns en textruta där tillåtna webbadresser fylls i. Skriv in * (asterisk) eller secure.webforum.com i rutan om det inte redan står där.

Tillägget står som aktivt i listan över tillägg men tjänsten indikerar ändå att det behöver installeras när du är i dokumentarkivet med Internet Explorer.
Detta kan bero på att en funktion i Internet Explorer som heter ActiveX-filtrering är påslagen. Inaktivera denna funktion om så är fallet för att kunna köra pluginet.

Och till sist när inget annat fungerar…
Om inget av ovan hjälpt så prova då något av följande alternativ.

 1. Avinstallera pluginet, starta om och installera det på nytt.
 2. Installera det som administratör genom att…
  • Ladda ner MSI-filen.
  • Starta kommandoprompten som administratör (”Kör som administratör”) 
  • Kör MSI-filen från kommandoprompten.
 3. Installera pluginet för alla användare på datorn (kräver administratörsbehörighet)
  • Ladda ner MSI-filen
  • Starta kommandoprompten som administratör (”Kör som administratör”)
  • Kör installationen med följande kommando: msiexec.exe /i webforumplugin.msi ALLUSERS=1
 4. Kontakta Webforums support.