Hur funkar nya navigationen för mig med projekt?

Att navigera till ett projekt

När du loggat in kommer du normalt till Startsidan för att sen gå till ditt projekt. Projektet når du enkelt genom att klicka på "Välj projekt" i sidhuvudet. Då öppnas en lista med de projekt du senast varit inne i med möjlighet att söka efter ett annat projekt. Klickar du på projektets namn kommer du till projektöversikten. Klickar du på den lilla pilen till höger om projektets namn öppnas en meny för att gå direkt till en av modulerna i projektet - t ex projektets dokument.

Screenshot 2019-12-10 at 21.03.11

Du kan också använda den grå projektrutan till vänster i Startsidan som har samma funktionalitet.

Att navigera i ett projekt

Det finns tre huvuddelar av navigationen som är inringade med grått i bilden här:

Screenshot 2019-12-10 at 20.32.57

Screenshot 2019-12-10 at 21.11.32  Hamburgaren öppnar navigationen inom projektet

När du kommer in i projektet visar den röda sidomenyn de olika modulerna - t ex dokument, ärendelistor och medlemmar. Den är infälld så att bara ikonerna syns för att spara plats. Vad de olika ikonerna betyder ser du när du för musen över dem. Du kan också klicka på "hamburgaren" högst upp i den röda sidomenyn för att fälla ut menyn och snabbt skanna igenom listan. Ikonerna är samma i alla projekt så du kommer snabbt lära dig vilken som betyder vad. En liten vit pil på sidan visar vilken modul du just nu befinner dig i.

Projektväljaren öppnas när du klickar på projektets namn  Projektväljaren finns alltid tillgänglig för att snabbt navigera till ett annat projekt

Om du klickar på projektets namn eller pilen bredvid när du är i ett projekt så öppnas samma lista som på Startsidan med dina senaste projekt, en sökruta och möjlighet att direkt gå till en av modulerna i ett annat projekt.

Screenshot 2019-12-10 at 21.27.34  Våfflan visar vägen till översikter och sammanställningar

Uppe till höger i nya Webforum hittar du moduler som är övergripande över alla projekt. Om du klickar på våfflan hittar du en meny som t ex innehåller det övergripande dokumentarkivet med alla dokument från alla projekt, kontaktlistan över alla som jobbar i er webbarbetsplats, rapportfunktionen och projektkontoret som samlar information från alla projekt i webbarbetsplatsen. Här hittar du också webbarbetsplatsens administration. Typiskt har olika användare väldigt olika behörighet till webbarbetsplatsens översikter och sammanställningar. 

Screenshot 2019-12-10 at 21.41.13

Att förstå sammanhanget

För att öka tydligheten i navigationen har vi alltså samlat all navigation inom ett projekt i den röda sidomenyn och all navigation som är övergripande i våffelmenyn (Fler verktyg). Det betyder att om du ser den röda projektmenyn är du i ett projekt! Projektets namn kommer stå högst upp i rött och i en mindre rad under det visas namnet på den modul du befinner dig i, som Dokument eller Medlemmar. Om du befinner dig på en övergripande nivå och ser information från flera projekt finns ingen röd sidomeny, webbarbetsplatsens namn står högst upp i svart och i en mindre rad under det visas den övergripande modulens namn. Då har du också en projektväljare i rött till höger högst upp.

Några ytterligare tips!

Högst uppe till höger finns - förutom våfflan - några ytterligare finesser som du alltid kan nå.

Screenshot 2019-12-10 at 21.58.08Börja om från början

Ett klick på huset tar dig tillbaka till webbarbetsplatsens startsida oavsett var du för tillfället är.

Screenshot 2019-12-10 at 21.51.43Allt om dig

Om du klickar på din bild, eller initialer om du ännu inte lagt in en bild, hittar du inställningar och genvägar som bara är för dig. Här kan du t ex ändra inställningarna för ditt konto (epostadress, lösenord), lägga till en bild på dig själv, byta språk i gränssnittet och växla mellan de webbarbetsplatser du är inbjuden till. Här kan du också under en övergångsperiod välja mellan nya navigationen och klassiska Webforum.

Screenshot 2019-12-10 at 21.54.32