Hur funkar nya navigationen för mig utan projekt?

I nya navigationen hittar du dina moduler i en meny till vänster. Modulerna visas som ikoner. Vad de olika ikonerna betyder ser du när du för musen över dem. Du kan också klicka på "hamburgaren" Screenshot 2019-12-10 at 21.11.32 högst upp i den röda sidomenyn för att fälla ut menyn och snabbt skanna igenom modulerna. 

Screenshot 2019-12-10 at 22.30.15

Att se var du är

Högst upp på sidan visas webbarbetsplatsens namn i svart och under den namnet på den aktuella modul du befinner dig i. En vit pil i den röda menyn till vänster indikerar också vilken modul som är den aktuella.

Screenshot 2019-12-10 at 21.51.43 Allt om dig

Om du klickar på din bild, eller initialer om du ännu inte lagt in en bild, hittar du inställningar och genvägar som bara är för dig. Här kan du t ex ändra inställningarna för ditt konto (epostadress, lösenord), lägga till en bild på dig själv, byta språk i gränssnittet och växla mellan de webbarbetsplatser du är inbjuden till. Här kan du också under en övergångsperiod välja mellan nya navigationen och klassiska Webforum.