Inbjudan till projekt

Ett av de vanligaste problemen våra kunder har haft är att projektledare eller -administratörer inte har kunnat bjuda in de användare de behöver till sina projekt utan att blanda in den som är administratör på webbarbetsplatsen. Förut kunde projektadministratörer bara lägga till existerande användare till sina projekt vilket betydde att en webbarbetsplatsadministratör först var tvungen lägga upp en användare innan den kunde bjudas in till projektet. Från och med oktoberreleasen kan projektadministratören bjuda in nya (eller existerande) användare via epostadress till sina projekt. Nya medlemmar kan också bjudas in direkt till en projektgrupp.

När de blivit tillagda kommer de nya projektmedlemmarna få en notifiering om detta. Om den nya projektmedlemmen inte redan är användare på webbarbetsplatsen kommer de få uppmaning att skapa användarkonto och fylla i sitt namn och mobilnummer.

Nya användare på webbarbetsplatsen kommer få behörigheten från gruppen "alla användare" på webbarbetsplatsnivå samt läggas till i gruppen "projektmedlemmar" för projektet de blivit inbjudna till och eventuellt en ytterligare projektgrupp som projektadministratören valt.

Så här ser processen ut:

1. En användare som är projektadministratör i ett projekt går till "Admin/Projektmedlemmar" och väljer "Lägg till"

2. Skriv in de epostadresser som ska bjudas in. Lägg till ett meddelande som berättar varför de fått inbjudan och välj eventuellt en projektgrupp som de nya medlemmarna ska tillhöra. Det går också bra att välja från en lista av redan existerande användare på webbarbetsplatsen

Untitled

3. Medlemmarna får en inbjudan via epost.

4. Medlemmar som inte redan har ett användarkonto på webbarbetsplatsen får fylla i sina uppgifter och välja lösenord innan de kommer in på webbarbetsplatsen.

Om ni har frågor runt den nya inbjudningsprocessen får ni gärna kontakta vår support. support@webforum.com