Kommentarer i dokumentpanelen

Webforum är ett verktyg för strukturerat samarbete. Ett sätt att strukturera upp samarbetet runt dokument är att hålla kommentarer och samtal runt dokumentet tillsammans med dokumentet i ett enhetligt flöde istället för i enskilda epostlådor. På det sättet kan alla ta del av den information som samlas runt dokumentet. I den här releasen gör vi kommentarerna synligare genom att lyfta in dem till dokumentpanelen. I framtida versioner kommer ni också kunna nämna andra medlemmar och grupper via @ i dokumentkommentarerna. 

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 15.27.54