Koppla dokument till arbetsuppgifter

Vi vet att för våra kunder är dokumenten ofta centrala i arbetsflödena. Och vi vet att när arbetet flödar på en tavla där alla kan se och göra åtaganden så minskar risken för missförstånd och vi ökar chansen att projekten lyckas på tid och inom budget. Så nu gör vi det möjligt för er att koppla era dokument till korten på en tavla. 

Klicka på plustecknet vid bilagor och välj "Lägg till från Dokument" för att välja de dokument som är relevanta för arbetsuppgiften. Du kan självklart titta på och redigera dokumentet direkt från arbetsuppgiften.