Memo till ledningsgruppen: Sluta säga ”nej” till möjligheter!

Upplever du som många andra risker på ett negativt sätt? Du har fel! Riskhantering är ofta länkad till eventuella negativa utfall. Men vad händer då med positiva risker och möjligheter? Lönsamhet och tillväxt hänger ofta ihop med risktagning och olika utmaningar. Riskerna ger dig en insikt i vad du behöver förbättra – men ännu viktigare, de motiverar dig att arbeta hårdare. De utmanar dig att ständigt testa gränser och sträva efter nya höjder. Undrar du hur man börjar? Börja med att tacka ”ja” till nya möjligheter och se riskerna från ett positivt perspektiv.

Vad är en positiv risk?

Positiv risk är nästan en filosofisk sak. Det handlar mest om hur man ser på det. Många är övertygade att positiva risker inte existerar. Andra tittar på en positiv risk som en möjlighet. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Svaret ger en fingervisning om hur du ser på världen eller i detta fall – på din organisations risker.

Läs mer om riskhantering för PMO:er.

Är du optimist eller pessimist?

Riskhantering ligger ofta i toppen av företagens agenda. Det förväntas från ledningsgrupper och enskilda chefer att visa hur de kan leda fram företag genom dagens risk landskap och finansiella mål. Enligt KPMG:s undersökning som omfattade 400 beslutsfattare ligger riskhantering som den näst viktigaste frågan efter finansiella resultat. 91% av beslutsfattare svarade i undersökningen att de är personligen involverade i riskhanteringen inom deras organisation.

Grunden till en effektiv strategi för tillväxt är att titta på organisationens utveckling både genom risklins och tillväxtlins. I andra ord, att förebygga och undvika risker (särskilt de som kan påverka resultat på ett negativt sätt) är det som håller oss där vi är. Att våga ta risker (med möjligt positiv påverkan) är vad gör det möjligt för oss att gå framåt och expandera.

Hur involverad du är i riskplanering?

riskplanering-1

Hitta balans som leder till framgång

I dagens värld i förändring bör ledningsgruppen ställa fler frågor kring risk som påverkar organisationens tillväxt. Att inte ha en välstrukturerad riskprofil och effektivt samarbete kring riskhantering i sig innebär att ta en onödig risk.
Det moderna företaget och finansförvaltningen föreslår att kopplingen mellan risker och möjligheter måste erkännas och beaktas i förvaltningspraxis. Detta bör tas som utgångspunkt för utvecklingen av den nya ledningens strategi där organisation hanterar både negativa och positiva risker i sin analys och balansering. Ledningsgruppen har en etablerad förståelse för vad deras riskuppfattning är. Utmaningen med detta är att det kan finnas olika uppfattningar mellan styrelse, VD, PMO och projektledarna.
Att ha en etablerad och strukturerad riskhanteringsstrategi förhindrar det och ger svar på olika tillväxtfrågor, som till exempel: Tar vi för många risker och även Tar vi tillräcklig många risker?

Läs mer: Riskhantering i projekt: Vad, Varför och Hur?

Överraskningar är inte alltid bra

Styrelsen avskyr negative överraskningar och därför avskyr också vd negativa överraskningar. För att vd och styrelse ska få en komplett bild, ledningsgruppen bor alltid inkludera risker i rapportering. Om man tidigt kommunicerar risker och åtgärder ökar man trovärdigheten och förbereder för eventuella negativa effekter.
Det är helt OK att säga ”Som ni minns varnade vi tidigt för riskerna 1-5. Genom aktiva åtgärder har vi undvikt risk 1-4, men tyvärr inträffade risk 5 som fick följande effekt…”. Å andra sidan är det inte OK att säga ”Plötsligt hände detta (som ni inte hört talas om) och vi blev helt tagna på sängen.

Vill du veta mer om riskidentifiering eller riskvärdering? Ladda ner vår gratis e-bok som innehåller mallar för enkel riskanalys.

risker banner

 Ladda ner gratis e-bok: Guide till riskhantering i projekt

Hur går man tillväga?

De positiva riskerna borde registreras och hanteras på samma sätt som de negativa riskerna. Risker behöver delas upp i olika väl definierade kategorier som representerar riskkällor inom applikationsområdet. Hitta rätt verktyg för att registrera alla risker och handlingsplaner. Kom ihåg att tilldela en ägare till risken som kan vidare tilldela ärenden som ska hanteras.

riskhantering-ledningsgruppen

Sluta uppleva riskerna på ett negativt sätt utan fokusera på att identifiera dolda positiva risker och outnyttjade möjligheter. För att du ska kunna jobba effektivt med riskhantering behöver du ett verktyg som förbättrar ditt företags lönsamhet och uppfyller ledningssystemens krav på riskhantering. Webforum er bara ett av de komplexa projektsystem som hjälper dig att upptäcka nya möjligheter och förbättra underlag genom ett effektivt riskhantering platform.

Vill du veta mer? Boka en grattis demo för att se om Webforum passar dina behov.