Mer fokus på varje del av planen

För att kunna fokusera på de viktigaste övergripande delarna av planen - datum, status, styrdokument och kopplingar till ärenden och andra aktiviteter - har vi tagit bort vissa kolumner från ganttvyn i planeringsmodulen. De kolumner som tagits bort finns i andra flikar i planeringsmodulen och ingen data eller funktionalitet är ändrad. Ändringen ger bättre fokus i både ganttvyn och de andra vyerna.