Metadata inkluderas i versionshanteringen

Metadata – eller information om filen – är oerhört viktigt för att strukturera stora mängder filer. Många av vara kunder förlitar sig på metadata för att få svar på frågor som: Är den här versionen godkänd? Vilken byggnad/avdelning beskrivs i ritningen? Innehåller protokollet beslut? 
En del av den här informationen är samma för alla versioner av dokumentet men en del attribut kan ändras från version till version. Vi har nu ändrat så att även metadata är versionshanterad vilket gör att varje dokumentversion kan ha sin egen uppsättning attribut. Det betyder att du kan behålla samma dokument genom hela projektet och bara uppdatera de relevanta attributen när du uppdaterar till ny version. Du hittar den meta data som hör till en viss version i versionshistoriken. 
Versionshanterad metadata är särskilt bra för de kunder som delar dokumentversioner i dokumentsamlingar.  

Skärmavbild 2019-12-13 kl. 14.03.13