Lättare att jobba med Webforum

Många studier visar att små irritationsmoment leder till en friktion i användningen av mjukvara. Därför jobbar vi hela tiden på att göra det enklare och smidigare i detaljerna. I augustireleasen släpper vi en rad sådana förbättringar, exempelvis:

 • Mjukare övergångar i navigationen mellan olika moduler 
 • I nya arbetsuppgifter kan man klicka i listan även när detaljpanelen är öppen.
 • Länkar i ärendebeskrivningar är klickbara.
 • Statuskommentarsfälten på projektdetaljer fungerar som textfät och expanderar vid behov.
 • När man väljer granskare i ett projekt filtreras projektmedlemmar fram i första hand.
 • Login-bannern tas bort från publicerade dokumentsamlingar.
 • Standardkolumnerna för projekt på projektfliken är ändrade till: 
  • Projekt 
  • Projektnummer 
  • Startdatum 
  • Slutdatum 
  • Status
  • Projektledare 
  • Dokument
 •  
 • När man väljer kolumner för en ärendelista kan man bara välja fält som finns för listans ärendetyp.