Nyckeln till en lyckad projektplanering för byggföretag

En av de viktigaste utmaningarna i byggprojekt är effektiv koordinering och samarbete mellan avdelningar, leverantörer och resurser. Hur ser dina byggprojekt ut? Är dem ofta försenade eller levererar över budgeten? Lider du av ostrukturerad kommunikation mellan avdelningar och otillräcklig kontroll över aktiviteter?

Du är kanske en optimistisk risktagare eller har en konservativ åsikt när det gäller anpassande till ny teknologi och metoder. Om detta är fallet så kan det finnas en risk att ditt byggföretag inte håller takt med de framsteg som gjorts för att öka effektivitet och lönsamhet inom projektplanering för byggföretag.

Läs mer: Så väljer du rätt projektverktyg för byggbranschen

projektverktyg bygg

Utmaningar med projekthantering inom byggsektorn

Visste du att endast en tredjedel av alla byggprojekt blir färdiga i tid och över 60 procent blir dyrare än planerat? Det ultimata målet är att leverera ett framgångsrikt projekt i tid till din klient, samtidigt som du får vinst för dig och dina underleverantörer. Men att komma till den slutpunkten är inte lätt. Det krävs flera olika etapper som till exempel planering, samordning, design, budgettering, hantering, analys och kontinuerlig statusrapportering för att genomföra ett byggprojekt. För att kunna hantera projektuppgifter använder ofta byggföretag flera olika verktyg som ofta inte är sammankopplade. Detta leder till slöseri av resurser, tid och energi för att göra om samma saker i ett senare skede.

Varför göra projekthantering mer komplicerat än vad det behöver vara?

Tänk dig en projektvärld där digitala lösningar hjälper till att hantera scheman, samordna ansvarsområden, spåra framsteg, ta fram projektrisker och förenkla kommunikationen.
Genom att välja ett projektsystem som passar ditt byggföretag kan du säkerställa att dina byggprojekt utförs i tid, med lägre produktionskostnader och högre kvalitet. Istället för flera olika verktyg som inte håller måttet välj ett centralt projektstöd som passar hela verksamhet.

Webforum är ett bra exempel på ett kompetent och flexibelt projektverktyg som har en stor spridning och många nöjda kunder inom byggsektorn. Webforum hjälper organisationer att hantera sina byggprojekt på ett effektivt sätt och med en hög nivå av samverkanskapacitet.

Läs mer om värdefulla funktioner för smartare byggprojekt.

Totalt översikt i realtid

projekt bygg kran

Med ett komplett projektstöd, som till exempel Webforum, kan en ledningsgrupp alltid ha en tydlig överblick i realtid över alla projekt. Genom att kunna följa upp aktiviteter, resurser och kostnader i realtid kan organisationer genomföra sina uppgifter i tid, hålla sina leveranser effektiva och få nöjda kunder.

Läs mer om resurshantering.

Kontroll och styrning

Välj ett projektverktyg där du som projektledare har kontroll över alla aktiviteter i dina projekt. Med hjälp av ett omfattande projektstöd kan du samla alla projektrelaterade aktiviteter på ett ställe, planera, dra upp tidslinjer, styra resurser och följa upp dina projekt i realtid. Få bättre kontroll över finanser och jämföra budgeterade kontra faktiska kostnader genom att följa alla kostnader kopplade till projektaktiviteter.

Läs mer om projektplanering.

Strukturerat samarbete och delaktighet

Kommunikation har en stor inverkan på byggprojektets framgång. Få ett effektivare samarbete genom att välja ett centraliserat projektstöd där alla inblandade i ett projekt har tillgång till dokument, filer, ärende, kalender, gruppuppdateringar och arbetsflöden. Med hjälp av Webforums avancerad behörighetsstyrning kan användaren få en konsoliderad sikt över projekt, aktiviteter och kommunikationen kring deras uppgifter.

Läs mer om kommunikation.

Gör som många andra organisationer inom byggbranschen

Tyréns, Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad lyckades skapa struktur bland tusentals filer och effektivisera deras byggprocesser genom att minska den icke värdeskapande tiden. Tyréns använder Webforum som projektstöd och standardverktyg i sina projekt sedan 2012. Värdet för dem är framförallt att smidigt kunna hantera stora informationsmängder och möjligheten att strukturera navigationen med metadata.

tyrens

En bra planering är lika med ett bra slutresultat. Vill du också vara med i framkant när det gäller digitala lösningar och avancerade projektverktyg för att skapa effektivare byggprojekt? Med hjälp av ett komplett projektstöd som Webforum kan din organisation ta ett ytterligare steg mot ett strukturerat samarbete. Läs mer om hur Tyréns lyckades skapa struktur bland tusentals filer.