...och mer

Sommaren har varit produktiv och vi har gjort många mindre förbättringar i Webforum. Här ett axplock:
  • När du sparar ett dokument som PDF så skapas PDF:en som standard i samma mapp som originalet
  • Det är möjligt att söka i texten i ett dokument som är öppnat i den integrerade Prizm-läsaren
  • API:t stöder nu också dokumentalias 
  • Tydligare ikoner i Att göra på Startsidan harmoniserar med navigationsikonerna 
  • En genvägsikon visar att en länk leder till en annan mapp i Webforum