Flytta jobbet och teamet online - några av mina tips!

Vi är i en unik situation. Ingen gång i historien har så många människor tvingats till isolering vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Nu jobbar vi många hemifrån och jag vill därför dela några av mina tips för virtuella team. Jag har jobbat med team på andra platser och virtuella team i mer än tio år. Det finns mycket att tänka på[..]
Läs mer

Viktiga konversationer visas direkt när man loggar in

Möjligheten att kommunicera runt ett projekt och dess arbete och dokumentation är nödvändigt för ett lyckat resultat. Därför finns det möjlighet att ha konversationer inom projektgruppen på projektets startsida. Nu visar vi också en översikt över dessa på webbarbetsplatsens startsida - den första sida som visas för alla användare när de loggar[..]
Läs mer

Ordning och struktur även med dra och släpp

Metadata - dvs möjligheten att tagga upp dokument med sökbar information - är ett fantastiskt sätt att skapa struktur och är mycket uppskattat hos våra kunder. Under lång tid har det väckt viss frustration att man inte kan sätta metadata samtidigt sommar laddar upp dokument via vår plugin (dra och släpp). Nu har vi lagt till metdatatafält även[..]
Läs mer

Prestanda och kvalitet

Vi jobbar kontinuerligt med prestanda och kvalitet. I marsreleasen ingår 21 st buggfixar och prestandahöjande åtgärder.
Läs mer

Mindre uppdateringar - prestanda och kvalitet

I februarireleasen gör vi en hel rad uppgraderingar för att förbättra prestandan i Webforum och krossa buggar som irriterar våra användare. Vi hoppas ni uppskattar insatsen!
Läs mer

Nya navigationen fasas in under kommande månaderna - och små uppdateringar

Vår nya navigation ger tydligare kontext, särskilt för webbarbetsplatser med projekt. Den ger användare ett modernt utseende och mer utrymme på skärmen genom att samla ihop länkar i tydliga menyer. Under några månader framåt kommer vi rulla ut den för alla användare. Redan nu kan alla användare välja att testa den nya navigationen och i[..]
Läs mer

Spara ett ärende som PDF

När ett ärende, t ex en ändring eller en skada, har inkommit och behandlats kan den ibland behöva arkiveras. Det kan tex finnas lagkrav eller så behöver papperen bara finnas i ett arkiv. Därför kan du skriva ut ett ärende som PDF med relevanta fält inkluderade. Från februarireleasen kommer ni också kunna välja skapat-datum som ett av fälten i[..]
Läs mer

Vi har lyssnat på er återkoppling och listor kan nu ha olika ikoner i nya navigationen

Ärendelistor används i Webforum för att skapa strukturerade arbetsprocesser som har mycket data. Ett mycket bättre alternativ än att ha dessa listor i t ex excel!    Ärendelistorna kan motsvara många olika processer, våra kunder kan t ex ha en lista för hantering av ändringsförslag, en lista för skadeärenden och en checklista för saker som[..]
Läs mer

Ökad kvalitet i processer och hjälp projekten komma igång

Genom att sätta upp fördefinierade strukturer och arbetsprocesser i mallprojekt kan du hjälpa projekten komma igång och garantera att alla jobbar enligt de processer ni etablerat. Du kan t ex sätta upp en mappstruktur med fördefinierade roller och behörighet. Du kan också skapa upp de ärendelistor som motsvarar era viktigaste strukturerade[..]
Läs mer

Metadata inkluderas i versionshanteringen

Metadata – eller information om filen – är oerhört viktigt för att strukturera stora mängder filer. Många av vara kunder förlitar sig på metadata för att få svar på frågor som: Är den här versionen godkänd? Vilken byggnad/avdelning beskrivs i ritningen? Innehåller protokollet beslut? En del av den här informationen är samma för alla versioner[..]
Läs mer