Produktuppdatering maj

Samarbeta direkt från dina dokument

Att kommentera ett dokument med möjlighet att meddela andra medlemmar eller grupper via en @-ref är ett bra sätt att få snabb feedback. Om du använder kommentarsfunktionen i Webforum snarare än e-post eller andra kanaler ser du också till att alla inblandade är uppdaterade med det senaste arbetet och det uppstår aldrig någon förvirring om vad som sagts för en specifik version. Vi utökar nu kommentarsfunktionen genom att visa detaljrutan i dokumentvisningsfönstret så att du enkelt kan kommentera medan du har dokumentet öppet. Den här funktionen rullas ut gradvis så se till att du kontaktar oss om du vill ha den så fort som möjligt.

Collaborate_document

Gör det supertydligt vilket beslut som har fattats på en fråga!

En digital fråge- och svarprocess i en frågetavla i Webforum minimerar risken för att frågor ramlar mellan stolarna och glöms bort i en enskild inkorg. Våra tavlor gör det tydligt vilka kompetenser det handlar om, vem som ställt frågan och vem som får svaret. För att förbättra tydlighet och kommunikation inför vi ett beslutsfält i tavlan så att ingen kan tvivla på om ett beslut har fattats och vad det är.

När du är i ett möte eller när ett beslut har fattats för en fråga, klicka bara på elipsis-menyn (tre punkter) på frågan och välj "fatta beslut". Skriv in beslutet och klicka på "beslut". Beslutet, vem som fattade det och när kommer nu att synas och markeras i grönt på frågan för alla med tillgång till tavlan att se. Endast administratörer kan lägga till beslut.

decision1

Frågenämnderna kommer också att ha en komplett beslutslogg där du kan se alla beslut som fattats i tavlan i en enda översikt. Du kommer åt loggen från elipsis-menyn på tavlan.

decision 3

 

Lättare att hitta din tidslinje och tavlor

timelineboards

Tidslinjen finns för att göra det superenkelt att få en överblick över alla öppna deadlines på alla uppgifter i ditt projekt. För att göra denna praktiska översikt lättare att hitta har vi lyft den till en egen ikon i den röda vänsternavigeringen. Vi tar även tillfället i akt att byta namn på uppgiftsmodulen till tavlor vilket är mer i linje med hur vi hör våra kunder använda den.