Produktuppdatering mars

Tydligare navigering

I produktuppdateringen i mars justerar vi navigeringen för att göra den tydligare och mer konsekvent.
Följande ändringar görs:
1. I arbetsytans vy (översikter och arbetsytemoduler) kan projektväljaren nås från arbetsytans namn genom en nedåtpil. Detta är mer i linje med hur navigeringen fungerar i projekt. 
2. I alla vyer kan du nå arbetsytans startsida genom att klicka på Webforums logotyp. Detta gör det enkelt och konsekvent att nå dina favoritdokument, uppgifter och andra meddelanden från arbetsytans startsida.
3. I projektvyn tar husets logotyp dig nu till projektets startsida/översikt. Vi anser att detta är en enklare representation för den här sidan än målikonen som fanns där tidigare. För att göra plats för detta flyttar vi utbyggnaden av sidomenyn till botten av navigeringen (pilikonen)

Den nya arbetsytanvigering

Den nya navigeringen på projektytan

Gruppförkortningar gör frågematrisen mer intuitiv

Matrisvyn på frågetavlan visar alla öppna frågor med en blick för att enkelt se var de hopar sig och flaskhalsar kan skapas. Till och från-grupperna i frågetavlan är de projektgrupper som har tillgång till tavlan och de visas även i matrisvyn. Det korta namnet eller förkortningen för varje projektgrupp, som används i matrisen, genereras automatiskt och kan nu ändras av projektadministratörer för att bättre återspegla din nomenklatur. Ändra förkortningen i admin/projektgrupper.