Se tydligt när saker ska vara gjorda

Vi ser att fler och fler pratar om och använder sig av visuella verktyg för planering. När det blir tydligt vem som har ansvaret och vi blir påminda om och kan kommunicera runt våra egna åtaganden ökar chansen att få bra leverabler. Vi kan också komma bort från det svarta hål av otydliga deadlines och ansvar som leder till att inget händer mellan mötena. Tavlor med arbetsuppgifter ger en visuell representation er arbetsprocess och var de olika uppgifterna befinner sig. Det blir tydligt vilket jobb som är klart, pågående eller kanske inte startat ännu och ni kan följa upp och kommentera direkt i kortet för varje arbetsuppgift. 

Tavlorna fungerar bra att jobba med på både små och stora skärmar så det är lika enkelt att ta upp dem på mobilen som på stor skärm i ett möte när du vill dela bilden av läget med andra.

I februarireleasen introducerar vi ett nytt sätt att visualisera arbete. En tidslinje visar arbetsuppgifter från alla tavlor grupperat efter slutdatum så att ni tydligt kan se vad som behöver göras klart nästa vecka och om det finns risk för flaskhalsar framåt. Det syns också om det finns uppgifter som inte planerats in i tid ännu så ni kan komma överenns om när de måste vara klara. Behörigheten från tavlorna bestämmer vilka arbetsuppgifter som syns för varje enskild användare.Använd tidslinjen i era statusmöten för att se vad som behöver åtgärdas i veckan och om det finns några hinder just nu.

timeline