Sitt inte på onödig data

Ärendelistorna i Webforum kan innehålla all möjlig data. Vissa av våra kunder har persondata som faller under GDPR och som behöver rensas periodiskt i listorna. För att det inte ska gå att av misstag förlora viktig data så har vi hittills bara gömt undan dessa ärenden men det har gått för en admin att hitta dem genom att "visa raderade ärenden".  

Nu lägger vi till ett extra steg för administratörer och användare med full behörighet till listan. Dessa kan nu, när de sökt fram raderade ärenden, ta bort dem igen. Ärendena och all data de innehåller raderas då permanent från databasen. 

Screenshot 2020-05-31 at 08.19.45