Strukturera upphandlingsdokumentationen

Upphandlingen är en nyckelprocess i ett framgångsrikt projekt. Rätt entreprenörer till rätt pris kan hjälpa er både hålla budget och underlätta själva utförandet. Våra kunder lägger därför tid och kraft på att ha ett så komplett och korrekt underlag som möjligt och delar sedan dokumentationen på ett säkert, kontrollerat och spårbart sätt i en dokumentsamling på Webforum. Dokumentationen kan dock vara omfattande och för att göra processen tydligare introducerar vi nu möjligheten att skapa en dokumentsamling direkt från en mapp. Då kan du dela hela mappen med undermappar och aktuella dokumentversioner i en enda dokumentsamling för bättre överblick och struktur.

Här nedan kan du se hur dokumentationen ser ut för den som registrerat sig för upphandlingen. Registranterna kan se strukturen och ladda ner allt eller enstaka dokument/mappar.