Ta inte bort fel dokument från ärendet

Det finns många sätt att flytta in ett dokument i Webforum, bl a kan de läggas till ett ärende. Dokument läggs till ärenden på två sätt; antingen laddar man upp en fil från sin dator - då ligger dokumentet i ärendet med den behörighet som ärendet har, eller så lägger man till det från dokumentarkivet - och då läggs en länk i ärendet och dokumentet behåller den plats det har i dokumentstrukturen och den behörighet det har där. För att göra det lättare att förstå vilka dokument som hör till ärendet och vilka som är inlänkade från dokumentstrukturen lägger vi till en genvägsikon vid filer som är inlänkade från dokumentstrukturen i Webforum. På så sätt är det lätt att se om dokumentet du tar bort bara är en länk eller om du just håller på att ta bort själva filen permanent.

En annan indikation är den lilla pil vid filen som låter dig kopiera den till dokumentstrukturen i Webforum. Den finns bara för filer som ligger i ärendet och inte är länkar.

länkariärenden