Hantera dina ärendenotifieringar

För att säkerställa att alla som behöver får notifieringar om ändringar i ett ärende har vi skapat möjligheten att lägga till bevakning. Du kan lägga in dig själv eller någon annan som bevakare av ärendet. Från septemberreleasen läggs de som rapporterat och som är tilldelade ärendet automatiskt med i listan. Nu får du en komplett bild av vilka som[..]
Läs mer

Mer plats på ärendedetaljen

För ett tag sedan ändrade vi så att flerfaldiga textfält, som t ex beskrivningsfältet, inte tar så mycket plats på projektdetaljsidan. Nu gör vi samma ändring i ärendedetaljen för att ge er plats att fokusera på det som är viktigt. Om ni klickar på texten i ett sånt fält öppnas det och visar hela texten.
Läs mer

Spara ett ärende som PDF

När ett ärende, t ex en ändring eller en skada, har inkommit och behandlats kan den ibland behöva arkiveras. Det kan tex finnas lagkrav eller så behöver papperen bara finnas i ett arkiv. Därför kan du skriva ut ett ärende som PDF med relevanta fält inkluderade. Från februarireleasen kommer ni också kunna välja skapat-datum som ett av fälten i[..]
Läs mer

Vi har lyssnat på er återkoppling och listor kan nu ha olika ikoner i nya navigationen

Ärendelistor används i Webforum för att skapa strukturerade arbetsprocesser som har mycket data. Ett mycket bättre alternativ än att ha dessa listor i t ex excel!    Ärendelistorna kan motsvara många olika processer, våra kunder kan t ex ha en lista för hantering av ändringsförslag, en lista för skadeärenden och en checklista för saker som måste[..]
Läs mer

Ökad kvalitet i processer och hjälp projekten komma igång

Genom att sätta upp fördefinierade strukturer och arbetsprocesser i mallprojekt kan du hjälpa projekten komma igång och garantera att alla jobbar enligt de processer ni etablerat. Du kan t ex sätta upp en mappstruktur med fördefinierade roller och behörighet. Du kan också skapa upp de ärendelistor som motsvarar era viktigaste strukturerade[..]
Läs mer

Informera alla inblandade om hur det går med ärendet

Även om vi starkt tror på en enda tilldelad på ett ärende för att minska risken för missförstånd och att saker hamnar mellan stolarna, vet vi också att varje ärende påverkar ett antal människor som behöver veta hur det fortskrider. Det kan vara allt ifrån att informera resten av gruppen att du tar ärendet till att informera en annan division om[..]
Läs mer

Flexiblare ärendelistor

De flexibla listvyerna i Webforum låter dig sätta upp precis den information som är viktig för dig och dina kollegor. Klicka på knappen kolumner i verktygsraden i en ärendelista för att välja de kolumner du vill se. När du är klar kan du spara vyn som ett filter eller till och med, om du är administratör, sätta den som standard för alla användare.
Läs mer

Ta inte bort fel dokument från ärendet

Det finns många sätt att flytta in ett dokument i Webforum, bl a kan de läggas till ett ärende. Dokument läggs till ärenden på två sätt; antingen laddar man upp en fil från sin dator - då ligger dokumentet i ärendet med den behörighet som ärendet har, eller så lägger man till det från dokumentarkivet - och då läggs en länk i ärendet och dokumentet[..]
Läs mer
Content not found