Guide till strategisk partnering - Hur tar du strategisk partnering till nästa nivå?

Tekniskt komplicerat projekt? Check. Många osäkra faktorer? Check. Stora risker för att kostnaderna och produktionstiden skenar iväg? Check. Flera starka parter inblandade? Check. Strategisk partnering är förmodligen lösningen för dig.
Läs mer