Vindelnbostäder väljer Webforum som plattform för byggprojekt

Vindelnbostäder sökte en modern och kostnadseffektiv plattform som samtidigt kunde hjälpa dem att samla allt på ett ställe. Med detta som utgångspunkt valde Vindelnbostäder Webforums plattform.
Läs mer

Webforum tecknar avtal med SBB för gemensamt arbetssätt i projektverksamheten

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) strävar efter en ökad kontroll och effektivisering i sina projekt och sin projektverksamhet. Med detta som utgångspunkt valde SBB att ingå ett långsiktigt samarbete med Webforum.
Läs mer
Content not found