Dokumentmallar med metadata

Standardisering av processer är ett nyckelkoncept inom Lean eftersom standardisering gör det lätt att se och effektivisera processen. Mallar kan vara ett sätt att säkerställa att alla jobbar på samma sätt. Vår funktion för dokumentmallar blir nu ännu bättre genom att också den metadata som satts på mallen följer med till de skapade dokumenten.[..]
Läs mer

Använd bara viktig persondata

Från och med aprilreleasen gömmer vi fälten för Kontaktuppgifter och Ytterligare information om användare på webbarbetsplatser som inte använder de fälten (fälten är tomma). Det är ett steg mot att jobba bort de fälten för alla, göra det smidigare att bjuda in användare och förenkla för er att hålla ordning på vilken persondata ni hanterar, och[..]
Läs mer

Håll koll på samarbetet i projektet

Arbetsupgifter i projekt (just nu tillgängligt i BETA) hanterar åtaganden för projektgrupper. För att få ut det bästa av ert samarbete behöver alla ha samma bild av vad som ska åstadkommas, vem som ansvarar för vad och status på de olika arbetsuppgifterna. Om ni vill testa det nya sättet att ha örnkoll på projektarbetet, kontakta [..]
Läs mer

Enklare behörighetshantering i projekt

Vi jobbar med att göra behörighetsuppsättning enklare och mer intuitivt i Webforum. Varför? Därför att enklare behörighet är säkrare behörighet då vi minskar risken för fel. För ett tag sedan introducerade vi grupper i projekt för att göra det lättare att jobba med rollbaserad behörighet. Förra releasen förenklade vi behörighetsmatrisen för[..]
Läs mer

Fokusera på de viktigaste kommentarerna

Vi vill hjälpa dig att reducera brus och fokusera på det som är viktigast just nu. Därför visar vi nu bara de två senaste kommentarerna i konversationer med möjlighet att visa fler kommentarer.
Läs mer

Använd mallar för ökad kvalitet

Att hitta den rätta balansen mellan struktur och kreativitet verkar vara ett ämne som alltid är lika aktuellt - oavsett om vi pratar om barnuppfostran eller projektarbete. För lite struktur skapar kaos, oförutsägbarhet och slöseri genom att uppfinna hjulet om och om igen utan att lära av våra misstag. För mycket struktur förminskar människors[..]
Läs mer

BETA för arbetsuppgifter i projekt

Vi vet att det är nödvändigt för produktiviteten att förstå vad som behöver göras, status på arbete, vem som ansvarar för vad, och få en känsla av åtagande. Vi är stolta över att ni nu kan testa senaste sättet att hantera arbete och åtaganden i projekt i Webforum. Just nu stöder modulen en enkel att göra-lista med arbetsuppgifter som behöver[..]
Läs mer

Tydligare visualisering av projektens statusrapportering

En del av våra kunder använder sig av projektkontorsvyn för att få en samlad överblick över projektens status i t ex sina styrgruppsmöten för program eller portföljer. Vyn, som kan anpassas, visar status, framdrift, egna KPIer och mätetal samt även kommentarer från projektledaren. Vi gör det nu lättare att få hela bilden genom att visa hela[..]
Läs mer

Enklare att läsa behörighetsmatrisen för projekt

I Webforum finns ett antal systemroller – t ex Administratör för Webbarbetsplatsen, Dokumentadministratör eller ärendeadministratör som har fast behörighet till olika delar av systemet. För att förenkla för den som är administratör av ett projekt så visar vi inte längre dessa fasta behörighetsgrupper i avdelningen “behörigheter” i Admin för ett[..]
Läs mer

Fler kan använda Office Online

Vi har ett antal dokumentläsare som gör det lättare för användare att se eller redigera olika typer av dokument. Vi har nu gjort det lättare för många att använda Office Online - vilket gör det superenkelt att läsa och redigera Officedokument. Använder ditt företag Office 365? Då kan ni också dra nytta av vår intergration - kolla med oss om ni[..]
Läs mer