Mer information i dokumentloggen

I januarireleasen inkluderar vi även ändringar i beskrivning och dokumentnamn i dokumentloggen för en mer komplett bild av vad som hänt med dokumentet.
Läs mer

Koppla dokument till arbetsuppgifter

Vi vet att för våra kunder är dokumenten ofta centrala i arbetsflödena. Och vi vet att när arbetet flödar på en tavla där alla kan se och göra åtaganden så minskar risken för missförstånd och vi ökar chansen att projekten lyckas på tid och inom budget. Så nu gör vi det möjligt för er att koppla era dokument till korten på en tavla. 
Läs mer

Lägg till bilder och dokument som bilagor i Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter är vår nya projektmodul för att visuell hantering av arbete och ärenden. Våra kunder använder det för t ex Fråga/Svar eller för att hålla reda på vem som hanterar vad i projektet. Nu gör vi det möjligt att lägga till filer till arbetsuppgifterna på tavlan så att du enkelt kan illustrera vad problemet är eller skicka med en[..]
Läs mer

Uppdatera enkelt beskrivningen för alla dokument i en leverans

I oktoberreleasen gör vi det möjligt att uppdatera beskrivningen för många dokument på en gång via massuppdatering och dokumentimport.
Läs mer

Klart kommunicerade deadlines skapar tydlighet i förväntningarna

Slutdatum på ett ärende är viktig information för att tydligt kommunicera vilka förväntningar du har på leveransen i tid. Den som är tilldelad ser också sina ärenden och uppgifter sorterade på slutdatum i "att göra"-widgeten på startsidan.Nu lyfter vi fram fältet för slutdatum från sin lite undangömda plats längst ner på ärendedetaljen till en[..]
Läs mer

Hitta alla granskade och godkända dokument med ett enda klick

Snabblistor hjälper dig att enkelt hitta alla dokument som har en viss status, t ex nya dokument eller dokument du prenumererar på. Nu introducerar vi en snabblista för dokument som har granskade eller godkända versioner. För de av våra kunder som använder signering av dokument innehåller listan även dokument som är signerade.
Läs mer

Hantera dina ärendenotifieringar

För att säkerställa att alla som behöver får notifieringar om ändringar i ett ärende har vi skapat möjligheten att lägga till bevakning. Du kan lägga in dig själv eller någon annan som bevakare av ärendet. Från septemberreleasen läggs de som rapporterat och som är tilldelade ärendet automatiskt med i listan. Nu får du en komplett bild av vilka[..]
Läs mer

Håll reda på deadlines

Använd tavlan i arbetsuppgifter (under projektet) för att hålla reda på vem som ansvarar för vad. I augustireleasen gör vi det också lättare att omedelbart se när saker ska vara klara då vi skriver ut slutdatum direkt på kortet i tavlan. 
Läs mer

Kommunikation ska vara enkel och tydlig

För att förenkla för kommunikationen i era projekt har vi ett konversationsflöde på projektets startsida där kommunikationen kan flöda öppet mellan projektmedlemmarna. Istället för att viktig information fastnar i en enskild medlems inkorg kan den läggas upp på konversationer så att alla kan ta del och bidra. Medlemmar som nämns via @-ref i ett[..]
Läs mer

Godkänn alla dokument i leveransen

När granskningen av en leverans är klar är det smart att godkänna dokumenten så att alla vet vilken version det är som gäller. Nu gör vi det lättare genom att man kan markera alla dokument och klicka på den nya "godkänn"-knappen i knappraden. Då blir alla valda dokument godkända.
Läs mer