Tydligare visualisering av projektens statusrapportering

En del av våra kunder använder sig av projektkontorsvyn för att få en samlad överblick över projektens status i t ex sina styrgruppsmöten för program eller portföljer. Vyn, som kan anpassas, visar status, framdrift, egna KPIer och mätetal samt även kommentarer från projektledaren. Vi gör det nu lättare att få hela bilden genom att visa hela[..]
Läs mer

Enklare att läsa behörighetsmatrisen för projekt

I Webforum finns ett antal systemroller – t ex Administratör för Webbarbetsplatsen, Dokumentadministratör eller ärendeadministratör som har fast behörighet till olika delar av systemet. För att förenkla för den som är administratör av ett projekt så visar vi inte längre dessa fasta behörighetsgrupper i avdelningen “behörigheter” i Admin för ett[..]
Läs mer

Fler kan använda Office Online

Vi har ett antal dokumentläsare som gör det lättare för användare att se eller redigera olika typer av dokument. Vi har nu gjort det lättare för många att använda Office Online - vilket gör det superenkelt att läsa och redigera Officedokument. Använder ditt företag Office 365? Då kan ni också dra nytta av vår intergration - kolla med oss om ni[..]
Läs mer

Ny loginsida med information från Webforum

Vi lägger mycket tid på att göra Webforum ännu säkrare, mer användarvänligt och bättre för våra gamla och nya användare. Det är vi stolta över och vill berätta om allt det spännande som händer hos oss och som kan vara bra för dig att veta. Därför har vi lagt in en nyhetsström på inloggningssidan så att du alltid har den senaste informationen[..]
Läs mer

Enklare och säkrare att logga in med BankID

En plåga för många användare är att komma ihåg alla användarnamn och lösenord till alla de tjänster de använder på jobbet (och privat). Dessutom är den svagaste länken i säkerheten för dessa tjänster oftast de olika sätt vi användare använder för att göra våra liv enklare som att:
Läs mer

Tydligare projektinställningar

Att ställa in ditt projekt ska vara enkelt som 123. Vi har grupperat inställningarna för att göra det tydligare vad varje inställning påverkar. Vi hoppas att våra projektadminstratörer uppskattar julklappen! 
Läs mer

Snabbare laddning av stora planer

Eftersom det finns mycket kraft under huven hos oss så har det ibland varit lite segt att öppna stora planer (2000+ aktiviteter). Vi har skruvat och rattat för att göra det snabbare att ladda planen - så nu får du hitta på en annan ursäkt för att hänga i fikarummet.
Läs mer

Ännu säkrare dokumenthantering

Säkerhet är otroligt viktigt för oss och för våra kunder! Men medan vi fokuserar på det vi kan göra i form av lagring, back-upper, kryptering, behörigheter etc så är den största risken för förlust av data fortfarande den enskilda användaren*. Versionshantering av dokument säkerställer att enkla misstag inte leder till irreversibel förlust av[..]
Läs mer

Vem uppdaterade planen?

En av våra favoritcitat om planering sägs vara från Antoine de Saint-Exupéry och lyder “Ett mål utan en plan är bara en dröm”. Hur vi än ser på det representerar planen vår väg härifrån till målet. Det är också en överenskommelse som oftast fattats mellan flera parter. Därför är det viktigt att förstå när och hur planen ändras. I[..]
Läs mer

Enklare att sammanfoga PDF-dokument

Många av våra kunder använder oss för att göra dokumenthantering i komplexa projekt och sammanhang effektivare. För att göra ditt liv enklare och effektivare tar vi bort en massa moment när du ska sammanfoga PDF:er. Istället för att behöva ladda ner och sammanfoga på din egen dator för att sen ladda upp det på Webforum igen kan du nu utföra[..]
Läs mer