Var först med att testa vår nya navigation!

Vår vision för projektet med en uppdaterad navigation och utseende för Webforum är: modernt utseende, maximalt med utrymme för arbetet och bort med förvirringen runt projekt/webbarbetsplatsnivå. 
Läs mer

Informera alla inblandade om hur det går med ärendet

Även om vi starkt tror på en enda tilldelad på ett ärende för att minska risken för missförstånd och att saker hamnar mellan stolarna, vet vi också att varje ärende påverkar ett antal människor som behöver veta hur det fortskrider. Det kan vara allt ifrån att informera resten av gruppen att du tar ärendet till att informera en annan division om[..]
Läs mer

Flexiblare ärendelistor

De flexibla listvyerna i Webforum låter dig sätta upp precis den information som är viktig för dig och dina kollegor. Klicka på knappen kolumner i verktygsraden i en ärendelista för att välja de kolumner du vill se. När du är klar kan du spara vyn som ett filter eller till och med, om du är administratör, sätta den som standard för alla[..]
Läs mer

Ta inte bort fel dokument från ärendet

Det finns många sätt att flytta in ett dokument i Webforum, bl a kan de läggas till ett ärende. Dokument läggs till ärenden på två sätt; antingen laddar man upp en fil från sin dator - då ligger dokumentet i ärendet med den behörighet som ärendet har, eller så lägger man till det från dokumentarkivet - och då läggs en länk i ärendet och[..]
Läs mer

Inbjudan till projekt

Ett av de vanligaste problemen våra kunder har haft är att projektledare eller -administratörer inte har kunnat bjuda in de användare de behöver till sina projekt utan att blanda in den som är administratör på webbarbetsplatsen. Förut kunde projektadministratörer bara lägga till existerande användare till sina projekt vilket betydde att en[..]
Läs mer

Använd metadata för att strukturera stora mängder dokument

För att strukturera dokument på ett tydligt sätt är det bra att använda metadata. Metadata kan tex handla om vilken typ av dokument det är (ritning, avtal, mall) eller vilken fastighet, enhet, avdelning det gäller. I komplexa projekt är enhetlig metadata ofta av lika stor betydelse som innehållet i dokumenten. Vi gör det nu lättare att sätta[..]
Läs mer

Uppdaterad plugin ger ökad kvalitet, prestanda och säkerhet

Webforums plugin för dokumenthantering i Internet Explorer och Chrome gör det enkelt att uppdatera dokument och att dra och släppa dokument och filer mellan den lokala datorn och Webforum.  I septemberreleasen kommer det en ny version av pluginen. Den nya versionen startar snabbare, inkluderar buggfixar och stöder inte längre gamla versioner av[..]
Läs mer

Öppen kommunikation skapar effektiva projekt

Effektivt samarbete kräver tydlig och öppen kommunikation. En stor del av slöseri med tid och pengar kommer ur kommunikationsmissar och att alla parter inte fått rätt information i tid. På projektets startsida finns ett konversationsflöde där alla inblandade projektmedlemmar kan ställa frågor, få svar och enkelt ta del av den kommunikation som[..]
Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

Att jobba effektivt tillsammans kräver massor av kommunikation. Och inget sätt är enklare att kommunicera än genom bilder. För att göra det enklare att använda det kraftfullaste sättet att kommunicera kan du nu klistra in bilder direkt i ett ärende. Ta bara t ex en skärmbild och använd sedan Ctrl-V för att klistra in den direkt i ett ärende.[..]
Läs mer

Snabbare snabblistor i Dokument

Snabblistor är ett utmärkt sätt att hitta alla dokument som t ex har en specifik status oavsett var de är i strukturen. Vi har jobbat på prestandan så snabblistor nu laddas snabbare – i synnerhet i webbarbetsplatser med stora mängder dokument.
Läs mer