Lägg till bilder och dokument som bilagor i Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter är vår nya projektmodul för att visuell hantering av arbete och ärenden. Våra kunder använder det för t ex Fråga/Svar eller för att hålla reda på vem som hanterar vad i projektet. Nu gör vi det möjligt att lägga till filer till arbetsuppgifterna på tavlan så att du enkelt kan illustrera vad problemet är eller skicka med en[..]
Läs mer

Uppdatera enkelt beskrivningen för alla dokument i en leverans

I oktoberreleasen gör vi det möjligt att uppdatera beskrivningen för många dokument på en gång via massuppdatering och dokumentimport.
Läs mer

Klart kommunicerade deadlines skapar tydlighet i förväntningarna

Slutdatum på ett ärende är viktig information för att tydligt kommunicera vilka förväntningar du har på leveransen i tid. Den som är tilldelad ser också sina ärenden och uppgifter sorterade på slutdatum i "att göra"-widgeten på startsidan.Nu lyfter vi fram fältet för slutdatum från sin lite undangömda plats längst ner på ärendedetaljen till en[..]
Läs mer

Hitta alla granskade och godkända dokument med ett enda klick

Snabblistor hjälper dig att enkelt hitta alla dokument som har en viss status, t ex nya dokument eller dokument du prenumererar på. Nu introducerar vi en snabblista för dokument som har granskade eller godkända versioner. För de av våra kunder som använder signering av dokument innehåller listan även dokument som är signerade.
Läs mer

Hantera dina ärendenotifieringar

För att säkerställa att alla som behöver får notifieringar om ändringar i ett ärende har vi skapat möjligheten att lägga till bevakning. Du kan lägga in dig själv eller någon annan som bevakare av ärendet. Från septemberreleasen läggs de som rapporterat och som är tilldelade ärendet automatiskt med i listan. Nu får du en komplett bild av vilka[..]
Läs mer

Håll reda på deadlines

Använd tavlan i arbetsuppgifter (under projektet) för att hålla reda på vem som ansvarar för vad. I augustireleasen gör vi det också lättare att omedelbart se när saker ska vara klara då vi skriver ut slutdatum direkt på kortet i tavlan. 
Läs mer

Kommunikation ska vara enkel och tydlig

För att förenkla för kommunikationen i era projekt har vi ett konversationsflöde på projektets startsida där kommunikationen kan flöda öppet mellan projektmedlemmarna. Istället för att viktig information fastnar i en enskild medlems inkorg kan den läggas upp på konversationer så att alla kan ta del och bidra. Medlemmar som nämns via @-ref i ett[..]
Läs mer

Godkänn alla dokument i leveransen

När granskningen av en leverans är klar är det smart att godkänna dokumenten så att alla vet vilken version det är som gäller. Nu gör vi det lättare genom att man kan markera alla dokument och klicka på den nya "godkänn"-knappen i knappraden. Då blir alla valda dokument godkända.
Läs mer

Mer plats på ärendedetaljen

För ett tag sedan ändrade vi så att flerfaldiga textfält, som t ex beskrivningsfältet, inte tar så mycket plats på projektdetaljsidan. Nu gör vi samma ändring i ärendedetaljen för att ge er plats att fokusera på det som är viktigt. Om ni klickar på texten i ett sånt fält öppnas det och visar hela texten.
Läs mer

Fler möjligheter i vårt API

Många av våra kunder använder sig av vårt API för att automatisera vissa processer eller skapa egna integrationer. I junireleasen utökar vi API:et med möjligheten att få ut ärendefält som är av typen kodstruktur. Vi gör det också möjligt att flytta dokument mellan mappar via vårt API.
Läs mer