Så överbrygger du avgrunden mellan projekt och förvaltning

Det egentliga värdet i en projektleverans Hur sker värdeöverföring från projekt till förvaltning och eftervärlden? Projektledaren är generellt väldigt fokuserad på att leverera enligt satta ramar för tid, budget och på förhand bestämd leverans. Detta är väldigt viktiga aspekter, men visar inte på hela sammanhanget. Hänsyn behöver även ges till vad[..]
Läs mer

Kasta inte bort möjligheten till effektiv uppföljning av projekt

Statusrapportering det största irritationsmomentet Organisationer som kör många projekt samtidigt behöver ständigt hålla sig uppdaterade över status och eventuella problem för samtliga projekt. Ofta skapas ett projektkontor som fungerar som en knytpunkt för alla projekt i organisationen. När Webforum samtalat med olika företag har det visat sig[..]
Läs mer
Content not found