Vanliga fallgropar inom statusrapportering

Varför är det viktigt med statusrapportering i ett projekt? Och vilka fallgropar finns det? En viktig komponent för att du som projektledare ska lyckas ha en överblick över projektet är att löpande beskriva status, risker, öppna frågordokumentera det ni gör. Det är ett sätt att hålla reda på framsteg, men också för att identifiera risker och[..]
Läs mer