Flytta jobbet och teamet online - några av mina tips!

Vi är i en unik situation. Ingen gång i historien har så många människor tvingats till isolering vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Nu jobbar vi många hemifrån och jag vill därför dela några av mina tips för virtuella team. Jag har jobbat med team på andra platser och virtuella team i mer än tio år. Det finns mycket att tänka på både[..]
Läs mer

Hur funkar nya navigationen för mig utan projekt?

I nya navigationen hittar du dina moduler i en meny till vänster. Modulerna visas som ikoner. Vad de olika ikonerna betyder ser du när du för musen över dem. Du kan också klicka på "hamburgaren" högst upp i den röda sidomenyn för att fälla ut menyn och snabbt skanna igenom modulerna. 
Läs mer
Content not found