VafabMiljö bygger för en fossilfri framtid

VafabMiljö har ett spännande projekt på gång: efter närmare femton år i drift uppdaterar de sin biogasanläggning. Det nystartade projektet har som mål att öka effektiviteten, minska miljöbelastningen och därmed bidra till en hållbar framtid. 

I veckans intervju pratar vi om projektet och den ombyggda anläggningen med projektledare Henrik Westman. Du får bland annat veta när den nya anläggningen kommer att vara färdigbyggd och varför organiskt avfall är guld värt.

Växtkraft-Biogas-1

VafabMiljö kör ett stort projekt för att uppdatera en biogasanläggning som ska hjälpa oss att nå en fossilfri framtid. Vad är din roll i projektet?
Jag är byggherrens projektledare tillsammans med min kollega Per-Erik Persson. I korthet kan man säga att jag är länken mellan vår egen driftpersonal, externa konsulter, myndigheter och anlitade entreprenörer och leverantörer.

På vilket sätt kommer den ombyggda anläggningen att vara bättre och mer effektiv?
Med den nya anläggningen kommer vi kunna ta emot och behandla mer organiskt avfall, både avseende mängd och typ av avfall. Anläggningen blir även driftsäkrare i och med att vi får en högre redundans, bl.a. genom två separata behandlingslinjer för förbehandling av avfallet samt två rötkammare.
Vidare kommer ombyggnationen medföra att metanemissionerna minskar och att hela biogasproduktionsprocessen effektiviseras så vi får ut minst 10 % mer biogas ur avfallet. Mer effekt av samma mängd avfall helt enkelt!

Efter nästan femton år i drift har tiden för ombyggnation kommit. När planeras den uppdaterade anläggningen tas i bruk?
Anläggningen ska i sin helhet vara färdigbyggd och redo för provdrift vid halvårsskiftet 2020. Men vissa delar, bl.a. den nya förbehandlingen, kommer att tas i drift tidigare än så.

Du har varit en viktig del av projektet sedan den startades. På vilket sätt fungerar samarbetet i ert projekt med olika leverantörer, konsulter och projektdeltagare?
Svår fråga att svara på då hela om- och tillbyggnaden i realiteten är uppdelad i olika delprojekt, där vissa genomförs som konventionella total- eller utförandeentreprenader samtidigt som en stor del av projektet genomförs i partneringform med en utländsk generalentreprenör.
Gemensamt för samtliga delprojekt är dock att all dokument-/filhantering såväl för interna som externa projektdeltagare sker via Webforum.
Kretslopp-Växtkraft-Ny-1024x533

Att driva stora och viktiga projekt som pågår under en längre tid med många parter kräver rätt verktyg. VafabMiljö har valt att driva projektet i Webforum. Upplever du att Webforum stöder ert viktiga arbete och bidrar till ett effektivare samarbete?
Absolut! Webforum är ett oerhört viktigt och värdefullt verktyg för ett effektivt samarbete i projektet. Framförallt när det kommer till de delar som genomförs i samverkan där vi gemensamt (beställare och entreprenör) planerar och projekterar det kommande genomförandet. Tack vare Webforum slipper vi nu mejla olika versioner av handlingar och ritningar till varandra. Istället kan vi arbeta med samma fil och på ett enkelt sätt, tack vare funktionerna i Webforum, hålla koll på versionshistorik, vilka handlingar som har arbetsstatus och vilka som har status fastställda/godkända m.m.

På vilket sätt tycker du att Webforum skiljer sig från andra verktyg du testat?
Att Webforum är så komplett! Enkelheten i att kunna jobba med ”drag and drop” från utforskaren. Möjligheten att som projektledare även kunna jobba med projektplanering, ärende- och riskhantering. Jag använder även Webforum för budgetering och uppföljning av projektekonomin.