Vi har lyssnat på er återkoppling och listor kan nu ha olika ikoner i nya navigationen

Ärendelistor används i Webforum för att skapa strukturerade arbetsprocesser som har mycket data. Ett mycket bättre alternativ än att ha dessa listor i t ex excel!  
  
Ärendelistorna kan motsvara många olika processer, våra kunder kan t ex ha en lista för hantering av ändringsförslag, en lista för skadeärenden och en checklista för saker som måste fixas innan nästa ledningsmöte. Varje projektadministratör kan sen välja vilka av dessa listor deras projekt behöver. Varje lista är en ärendetyp som kan ha egna datafält som passar den processen. 
  
Vi har fått återkoppling från de användare som provkör nya navigationen att det kan upplevas som förvirrande att alla ärendelistor har haft samma ikon i ett projekt och att det då blir svårt att skilja mellan listorna. 
  
För att ni enkelt ska se vilken lista som motsvarar vilken process inför vi nu en möjlighet för den som administrerar webbarbetsplatsen att välja de ikoner som representerar listorna (ärendetyperna). Detta sätter administratören i administrationsverktyget för webbarbetsplatsen under sektionen för Ärendetyper.  

Skärmavbild 2019-12-13 kl. 11.20.48

Den valda ikonen visas sen i nya navigationen för den listan i alla projekt.

Skärmavbild 2019-12-13 kl. 11.23.44